Måltidsakademiens Förlag i Grythyttan AB

Örebro län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Hällefors och Måltidsakademiens Förlag i Grythyttan AB är ett av dem. Örebro län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Måltidsakademiens Förlag i Grythyttan AB är ett av dem. Statusen för Måltidsakademiens Förlag i Grythyttan AB är att Bolaget är aktivt.

Måltidsakademiens Förlag i Grythyttan AB är ett Aktiebolag och skapades 2001-11-05. Det finns flera olika verksamheter i Örebro län som är ett stort län. Hällefors där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Måltidsakademiens Förlag i Grythyttan AB ska trivas.

Måltidsakademiens Förlag i Grythyttan AB är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2002-12-05. I Hällefors så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall bedriva utgivning och försäljning av böcker, trycksaker, tidskrifter och IT-buren information samt konferens och informationsverksamhet, idka handel med aktier och andra värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Måltidsakademiens Förlag i Grythyttan AB är momsregistrerat och det har de varit sedan 2002-12-05.

Idag är Måltidsakademiens Förlag i Grythyttan AB Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Hällefors.

Vill man komma i kontakt med Måltidsakademiens Förlag i Grythyttan AB så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 019-244752.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Då styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig..

De som är på något sätt har med Måltidsakademiens Förlag i Grythyttan AB är Granqvist, Carl Jan Erik som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eriksson, Nils Lennart Krister som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Thurfjell, Per Karsten som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Suvander, Christina Margareta som är född 1961 och har titeln Revisor, Ernst & Young Sweden AB som är född och har titeln Revisor, .

Måltidsakademiens Förlag i Grythyttan AB har 556613-9480 som sitt organisationsnummer.