Raffinett i Hällefors AB

Örebro län

Information

Raffinett i Hällefors AB hittar ni ett Örebro län som inte är som andra län. I Örebro län hittar ni Hällefors som är den kommunen där Raffinett i Hällefors AB finns. I Hällefors så finns det många olika Aktiebolag och i Örebro län så finns det ännu fler Aktiebolag. Raffinett i Hällefors AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Raffinett i Hällefors AB har haft sedan 1996-01-01. Raffinett i Hällefors AB har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Raffinett i Hällefors AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Bergslagsv. 1, 712 30, Hällefors men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0591-51399.

Hällefors arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Örebro län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Raffinett i Hällefors AB Privat, ej börsnoterat.

Raffinett i Hällefors AB har idag 556508-4133 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Raffinett i Hällefors AB

Bolaget skall bedriva detaljförsäljning av konfektion och fritidsutrustning, företrädesvis golfartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Raffinett i Hällefors AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Wulf, Kerstin Yvonne som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Wulf, Gunnar som är född 1953 och har titeln Suppleant, Lindquist, Eva Margareta som är född 1951 och har titeln Revisor, Bergslagens Ekonomi & Revision AB som är född och har titeln Revisor, .