Eurotempo AB

Örebro län

Information

Eurotempo AB hittar ni ett Örebro län som inte är som andra län. I Örebro län hittar ni Hällefors som är den kommunen där Eurotempo AB finns. I Hällefors så finns det många olika Aktiebolag och i Örebro län så finns det ännu fler Aktiebolag. Eurotempo AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Eurotempo AB har haft sedan 1994-01-01. Eurotempo AB har funnits sedan och 1994-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Eurotempo AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Kungsg. 23, 972 31, Luleå men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0591-34040.

Hällefors arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Örebro län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Eurotempo AB Privat, ej börsnoterat.

Eurotempo AB har idag 556489-0415 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Backman, Håkan Vilhelm är den som för stunden ansvarar för Eurotempo AB

Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet i organisations- samhälls- och informationsfrågor samt marknadsföring. Utgivning av informations- och nyhetsbrev i samhällsfrågor. Förvaltning av lös egendom såsom värdepapper, handel med trycksaker. Konsultation och projektledning inom affärs- och företags- utveckling, utbildning och interaktiv information samt genomföra konferens och inforamtionsmässor och därmed förenlig verksamhet.

I Eurotempo AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Backman, Håkan Vilhelm som är född 1952 och har titeln VD, Backman, Håkan Vilhelm som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Wittbom, Bengt Gustav-Adolf som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Genfors, Bo Gustaf som är född 1952 och har titeln Suppleant, Johansson, Lars Magnus som är född 1967 och har titeln Revisor, .