Färghallen i Hällefors Aktiebolag

Örebro län

Information

Färghallen i Hällefors Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Hällefors. Det är nämligen den kommunen som Färghallen i Hällefors Aktiebolag finns i och den tillhör även Örebro län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Färghallen i Hällefors Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Färghallen i Hällefors Aktiebolag som idag finns i Örebro län har varit registrerat sedan 1989-03-10. Men sedan 1991-01-01 så har Färghallen i Hällefors Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Handelsv. 4, 712 34, Hällefors. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Färghallen i Hällefors Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0591-10087.

Hällefors arbetar för att verksamheter som Färghallen i Hällefors Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Färghallen i Hällefors Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Örebro län.

Bolaget skall bedriva försäljning av färg, tapeter, golvmaterial, utföra golvläggningstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Färghallen i Hällefors Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Färghallen i Hällefors Aktiebolag och det är följande personer, Berglund, Klas Håkan Henric som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Berglund, Astrid som är född 1959 och har titeln Suppleant, Jonasén, Ruth Else-Britt Linnea som är född 1950 och har titeln Revisor, Robertsson, Hans Johan som är född 1949 och har titeln Revisorssuppleant, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Färghallen i Hällefors Aktiebolag är 556353-8239.