Riksbyggens Bostadsrättsförening Hälleforshus nr 4

Örebro län

Information

I Hällefors finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Hälleforshus nr 4. Det finns flera bolag som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Hälleforshus nr 4 i Örebro län. Hällefors är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1961-12-16 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Hälleforshus nr 4 varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Hälleforshus nr 4 och det finns fler bolag som är det i Hällefors.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Hälleforshus nr 4 så kan man gör det genom att posta ett brev till Fiskarsv. 6, 712 31, Hällefors. Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Hälleforshus nr 4 så kan ni göra det på 0591-10563.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Andersson, Marja Elisabeth som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Björn, Lars Göran som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Florman, Lars Olof som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Gullberg, Anna Mildred som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Karin Monika som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonasson, Signhild Astrid Gudrun som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamotNorgren, Bror Åke Lennart som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Johan Arne som är född 1942 och har titeln Suppleant, Kjerf, Rolf Göran Gustaf som är född 1960 och har titeln SuppleantSundberg, Bo Stig Morgan som är född 1956 och har titeln SuppleantSvensson, Ingalill Erika som är född 1966 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Hälleforshus nr 4 har 777100-1810 som sitt organisationsnummer.