Bostadsrättsföreningen Klockarbäcken Hällefors

Örebro län

Information

Bostadsrättsföreningen Klockarbäcken Hällefors är en verksamhet som finns i Hällefors. I Bostadsrättsföreningen Klockarbäcken Hällefors finns det lite olika personer som är förknippade och det är Carlsson Hedberg, Maria Marlene som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsberg, Sivert Verner som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Koponen, Gun Ingalill som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Mats Elof som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Schmidt, Jens Aage som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Alf Mikael som är född 1971 och har titeln SuppleantNilsson, Knut Elof Östen som är född 1938 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Klockarbäcken Hällefors så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Klockarbäcken Hällefors på telefon 0591-10124.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Klockarbäcken Hällefors av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Klockarbäcken Hällefors är ett av många verksamheter som finns i Örebro län och Hällefors arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Klockarbäcken Hällefors innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Klockarbäcken Hällefors är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Klockarbäcken Hällefors så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Koponen, Gun Ingalill -Schmidt, Jens Aage

Bostadsrättsföreningen Klockarbäcken Hällefors har 777100-0135 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Örebro län.