Bostadsrättsföreningen Ödlan nr 1

Örebro län

Information

I Hällefors finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Ödlan nr 1. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Ödlan nr 1 i Örebro län. Hällefors är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1944-06-12 så har Bostadsrättsföreningen Ödlan nr 1 varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Ödlan nr 1 och det finns fler verksamheter som är det i Hällefors.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Ödlan nr 1 så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Ödlan nr 1 så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att uppföra, besitta och förvalta bostadshus i Hällefors samt att i föreningens tillhöriga hus åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt på obegränsad tid.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Ekström, Eino Jarmo Karl som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Hermansson, Bernt Fredrik som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamot, Högberg, Lena Elisabet som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Ulvebring, Annelie Louise som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Vieruaho, Raimo Aulis som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson Irtoft, Eva Linnéa som är född 1955 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Högberg, Lena Elisabet -Vieruaho, Raimo Aulis .

Bostadsrättsföreningen Ödlan nr 1 har 777100-0127 som sitt organisationsnummer.