Bostadsrättsföreningen Trollsländan

Örebro län

Information

Bostadsrättsföreningen Trollsländan är ett bolag som finns i Hällefors. I Bostadsrättsföreningen Trollsländan finns det lite olika personer som är förknippade och det är Filipsson, Bengt David Jonny som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordal, Tage Ivar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Schartmann, Margrit som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Sven Ragnar som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Örn, Bengt Artur Mauritz som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Filipsson, Annika Marie Liselott som är född 1957 och har titeln SuppleantNordal, Gunn Maj-Lis Frideborg som är född 1937 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Trollsländan så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Trollsländan på telefon .

Den 9 juli 1947 antogs stadgar för Bostadsrättsföreningen Troll- sländan, som har till ändamål att uppföra, besitta och förvalta bostadshus i Hällefors, Hällefors socken, samt att i föreningen tillhöriga hus åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

Idag är Bostadsrättsföreningen Trollsländan av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Trollsländan är ett av många bolag som finns i Örebro län och Hällefors arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Trollsländan innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Trollsländan är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Trollsländan så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Nordal, Tage Ivar -Örn, Bengt Artur Mauritz

Bostadsrättsföreningen Trollsländan har 777100-0119 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Örebro län.