Bostadsrättsföreningen Råkan

Örebro län

Information

Bostadsrättsföreningen Råkan är ett bolag som finns i Hällefors. I Bostadsrättsföreningen Råkan finns det lite olika personer som är förknippade och det är Abrahamsson, Aina Linnéa som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Stig Uno Henrik som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson Duranek, Eva Kristina som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Kjell Kenny som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Lars Willy som är född 1987 och har titeln Suppleant, Kenttälä, Lena Birgitta Maria som är född 1965 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Råkan så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Råkan på telefon 0591-13100.

Föreningen har till ändamål att, efter förvärvande av egendom inom Hällefors köping förvalta nämnda egendom samt att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostads- rätt och medlem, som innehar bostadsrätt, benämnes bostadsrätts- havare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Råkan av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Råkan är ett av många bolag som finns i Örebro län och Hällefors arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Råkan innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Bostadsrättsföreningen Råkan är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1991-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Råkan så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Johansson Duranek, Eva Kristina -Johansson, Kjell Kenny

Bostadsrättsföreningen Råkan har 777100-0101 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Örebro län.