Bostadsrättsföreningen Knipan

Örebro län

Information

I Hällefors finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Knipan. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Knipan i Örebro län. Hällefors är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1960-04-22 så har Bostadsrättsföreningen Knipan varit registrerat och sedan 2005-02-24 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Knipan och det finns fler företag som är det i Hällefors.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Knipan så kan man gör det genom att posta ett brev till Rönnskärsv. 2, 712 30, Hällefors. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Knipan så kan ni göra det på 0591-13100.

Föreningen har till ändamål att, efter förvärvande av egendom inom Hällefors köping förvalta nämnda egendom samt att däri å sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bodtadsrätt och medlem, som innehar bostadsrätt, benämnes bostadsrättshavar.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Andersson, Mats Gustaf som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Jägerquist, Leif Erland Valdemar som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellberg, Bo Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Morosow, Alexander som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Mäkinen, Marjo Elisa som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Karttunen, Jouni Tapio som är född 1967 och har titeln SuppleantOlofsson, Malte Elon som är född 1936 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Mats Andersson och Bo Kjellberg, i förening. .

Bostadsrättsföreningen Knipan har 777100-0085 som sitt organisationsnummer.