Companiet, Hällefors - Grythyttan Ekonomisk förening

Örebro län

Information

Föreningen har till ändamål att: främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, i ett socialt kooperativ, bedriva rehabiliteringsverksamhet och skapa arbetstillfällen för arbetslösa och långtidssjukskrivna samt att bedriva härmed förenlig verksamhet i enlighet med de anställdas önskemål och medlemmarnas beslut. Medlemmarna deltar som konsumenter och producenter. Verksamheten skall leda itill att personer som är långvarigt arbetslösa, långtidssjukskrivna eller har ett funktionshinder bereds arbete. Verksamheten skall även främja de anställdas personliga utveckling. Kooperativet skall utgöra en plattform och ge en bättre beredskap för situationen på arbetsmarknaden och vidare studier.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Companiet, Hällefors - Grythyttan Ekonomisk förening vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Hällefors så är Companiet, Hällefors - Grythyttan Ekonomisk förening ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Örebro län så finns det ännu fler.

Hällefors arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Hällefors och i Örebro län. Redan 2004-11-24 så skapades Companiet, Hällefors - Grythyttan Ekonomisk förening och företaget är har F-skattsedel Companiet, Hällefors - Grythyttan Ekonomisk förening har haft det sedan 2005-02-24.

Companiet, Hällefors - Grythyttan Ekonomisk förening är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2005-02-24

769611-7055 är organisationsnummret för företaget som finns i Hällefors.

Just nu är Companiet, Hällefors - Grythyttan Ekonomisk förening och det finns många företag som är i Örebro län

Vill ni komma i kontakt med Companiet, Hällefors - Grythyttan Ekonomisk förening så går det att nå dem via telefon på 0591-51300 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

Följande personer är på något sätt aktiva inom Companiet, Hällefors - Grythyttan Ekonomisk förening är Berg, Ulla Birgitta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Grundström, Gunhild Klara Susanne som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjul, Tord Hilding Elon som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, .