HSB Bostadsrättsförening Grythyttans Centrum i Grythyttan

Örebro län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Grythyttans Centrum i Grythyttan vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Hällefors så är HSB Bostadsrättsförening Grythyttans Centrum i Grythyttan en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Örebro län så finns det ännu fler.

Hällefors arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Hällefors och i Örebro län. Redan 1990-09-27 så skapades HSB Bostadsrättsförening Grythyttans Centrum i Grythyttan och verksamheten är har ej F-skattsedel.

716453-1357 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Hällefors.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Grythyttans Centrum i Grythyttan och det finns många verksamheter som är i Örebro län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Grythyttans Centrum i Grythyttan så går det att nå dem via telefon på 021-3702400 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Jansson Andersson, Gun Maria -Olsson, Olov Yngve -Schnaars, Sarah Amie -Sundeman, Göran Thorsten Ericson

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Grythyttans Centrum i Grythyttan är Jansson Andersson, Gun Maria som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Olov Yngve som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Schnaars, Sarah Amie som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundeman, Göran Thorsten Ericson som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Nydén, Karin Birgitta som är född 1955 och har titeln Suppleant, .